Hasardspelsyndrom eller spelberoende

Tyvärr så har betting blivit en av de många rosa elefanterna i svenska samhället. På bara en kort tid så har antalet självrapporterade spelmissbrukare ökat. Det är oklart om detta innebär att människor nu för tiden faktiskt har fler problem. Lika gärna kan det vara ett tecken på att folk har blivit mer känsliga för riskerna med vad som tidigare ansågs vara oproblematiskt spelande. Oavsett möjliga förklaringar så måste frågan upp på agendan. I viss utsträckning har problemet redan tagits upp. Uttrycket hasardspelsyndrom etablerades ganska nyligen som begrepp i den svenska utgåvan av diagnostikmanualen DSM-5, vilken används av läkare och psykiatriker.

Ofta uppstår dessa problem i samband med oväntade förändringar i familjesammansättningen. Kanske hägrar en skilsmässa på horisonten, precis när det andra barnet har kommit och man tror att livet är som bäst. När den väl inträffar sjunker, oftast, mannen ned i en destruktiv spiral. Med lite tur blir den kortvarig. För vissa övergår den till ett kroniskt missbruksbeteende.

Nu ska vi inte bara fokusera på det negativa. Det finns många som hanterar sitt spelande exemplariskt. Under sådana förhållanden kan det vara ett givande nöje och en spännande fritidssyssla. För vissa med rätt förmågor kan det till och med bli en yrkesverksamhet. Många spelbolag har även visat stort engagemang och en stor vilja att främja hållbart spelande. Som exempel kan vi ta skandinaviska Betser. De har under begreppet ansvarsfullt spelande försökt sätta fingret på var gränsen mellan hälsosamt spelande och problematiskt beteende går. Enligt dem är det just möjligheten att sätta gränser som särskiljer den som får problem från den som inte påverkas negativt.

Vad som sägs vara viktigt är att lära sig känna hur stort utrymme spelandet har i ens eget liv. Tänker man på en viss casinospelmaskin i sådan utsträckning att det påverkar sömnen, skapar ett okontrollerbart spelsug eller gör att man gärna bortprioriterar nära och kära till förmån för betting, så finns risken att man faktiskt har ett problem. Även om det finns hjälp att få, så vilar ansvaret i slutändan på ens egna axlar. Oavsett vilka dina bördor är i livet. Låt de inte växa genom att du drar på dig ytterligare problem.