Golvvärme – både komplement och fristående lösning

När det gäller uppvärmning av hushåll så har mycket hänt under bara det senaste decenniet. För endast några få år sedan handlade uppvärmning och ventilation nästan uteslutande om självdrag och kallras. Så länge det fanns ett element under varje fönster, och ett hål till skorstenen, så var man som husägare helt enkelt nöjd. Vad som har blivit uppenbart är att detta upplägg har väldiga brister. Utöver att det blir väldigt svårt att kontrollera flödet av friskluft går en stor del av energin åt till att minska nedkylning, i stället för att gynna uppvärmning.

Turligt nog har det kommit många mer moderna sätt att lösa liknande frågor. Som konkret exempel kan nämnas de flertal lösningar för golvvärmesystem som är tillgängliga. Ett evigt dilemma är hur man som bäst får värmespridning i ett hushåll. Golvvärme ger en ganska unik lösning på detta problem. Enligt fysikens lagar stiger värme, och leds bäst via direktkontakt. När värmen kommer direkt från golvet så värmer den inte bara allt som är i direkt kontakt med golvet, det vill säga fötter, möbler och så vidare, utan ger även en stor yta från vilken värmen kan stiga upp i den omgivande luften. Eftersom värmen kommer från en helt sluten yta slipper man även den dammansamling som uppstår vid nyttjandet av element eller motsvarande lösningar.

Med rätt upplägg finns det mycket pengar att spara då värmegolv både ger värme och kompletterar övriga existerande värmesystem. Genom att anlita en kompetent leverantör kan de justera värmelösningen till att bäst fungera med just det material som ditt golv består av, eller det material som du planerar att använda. Enligt Energimyndigheten fungerar golvvärme både som komplementvärme och som primär uppvärmning i huset. De framhåller däremot vikten av isolering för att lösningen ska bli så energieffektiv som möjligt. Om detta är något du funderar på. Kontakta din leverantör för att reda ut vilken variant som passar dig bäst: vattenburen värme, luftburen värme eller värmeavgivande golvslingor? Alternativen är många, och knepet är att hitta det som passar just ditt boende. Riskera inte att onödigt värmeläckage skapar större omkostnader än nödvändigt.